อันดับหนังทำเงินสูงสุดในไทย รายได้ประจำสัปดาห์ 23 พฤศจิกายน 2563

อันดับหนังทำเงินสูงสุดในไทย

รายได้ประจำสัปดาห์ 23 พฤศจิกายน 2563


*รายได้รวมทั่วประเทศ (ตั้งแต่วันที่ 19 – 22 พ.ย. 2563)
*ข้อมูลรายได้จากโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขาทั่วประเทศ
และรายได้ประมาณการณ์จากโรงภาพยนตร์อื่นๆ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ*


อันดับ 5

MALEVOLENT “หลอกจับเป็น หลอนจับตาย”

รายได้ 0.8 ล้านบาท (รวมทั่วประเทศ 0.8 ล้านบาท)


อันดับ 4

THE WITCHES

รายได้ 2.2 ล้านบาท (รวมทั่วประเทศ 22.4 ล้านบาท)


อันดับ 3

คน ทรง ผี

รายได้ 3.3 ล้านบาท (รวมทั่วประเทศ 3.4 ล้านบาท)


อันดับ 2

DORAEMON THE MOVIE 2020

รายได้ 17.7 ล้านบาท (รวมทั่วประเทศ 17.7 ล้านบาท)


อันดับ 1

อีเรียมซิ่ง

รายได้ 60.0 ล้านบาท (รวมทั่วประเทศ 60.0 ล้านบาท)